Chuyển đổi, sử dụng tài khoảnVneID trong thực hiện thủ tục hành chính

24

  Chuyển đổi, sử dụng tài khoảnVneID trong thực hiện

thủ tục hành chính

Thực hiện Công văn số 797/STTTT- BCVT ngày 14/6/2024 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính; Để kịp thời triển khai việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VneID trong thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; UBND phường Đức Xuân đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, CBCC phường thực hiện một số nội dung như sau:

  1. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, CBCC phường:

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân, các hội viên thực hiện thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VneID từ ngày 15/6/2024.

Bao gồm một số nội dung sau:

– Chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân: Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VneID kể từ ngày 15/6/2024. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoảnVNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) hoặc Trung tâm CNTT&TT (số điện thoại 02093.810.777) để được hỗ trợ.

– Bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

– Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

2. Đề nghị Công an phường

Chủ động phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông  trong quá trình triển khai thực hiện việc rà soát, làm sạch và chuyển đổi tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và các Hệ thống có liên quan đến giải quyết TTHC sang VNeID, đảm bảo hoàn thành trước ngày 01/7/2024.

  1. Giao công chức Văn hóa xã hội (phụ trách thông tin và truyền thông):

Thông báo trên đài truyền thanh phường; Trang TTĐT phường việc thực hiện chuyển đổi đăng nhập tài khoản bằng Dịch vụ công sang sử dụng thông tin tài khoản VNeID cá nhân trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để các công dân hoặc tổ chức, đơn vị biết, sử dụng.

UBND phường Đức Xuân đề nghị các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, CBCC quan tâm, triển khai thực hiện/.