Đổi mới, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn phường Đức Xuân

29

Đổi mới, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên địa bàn phường Đức Xuân

  Để tổ chức, cá nhân không phải đi lại nhiều lần, không phải chờ đợi lâu khi cần giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), UBND phường  đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) tại địa phương.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác CCHC phường Đức Xuân những năm gần đây đã có sự chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất bộ phận “một cửa” được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp khang trang. Bộ phận “một cửa” được trang bị đầy đủ máy tính, có kết nối internet và ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc. Trong công tác chuyên môn phân công cụ thể, rõ người, đúng việc nên hiệu quả giải quyết TTHC ngày càng được nâng cao. Cùng với việc rà soát các TTHC đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, áp dụng những mô hình, sáng kiến mới vào CCHC.

Các trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, kết nối ổn định, thông suốt, có mạng LAN, các máy tính được kết nối mạng internet băng thông rộng phục vụ công tác chuyên môn. 100% cán bộ, công chức đều thực hiện tiếp nhận, luân chuyển, xử lý văn bản đi, văn bản đến, trình duyệt, ký số, phát hành văn bản trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; 100% văn bản và hồ sơ công việc được thực hiện trên môi trường mạng.

Việc thực hiện tốt công tác CCHC đã và đang góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại, tạo được niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, từ đó người dân chung sức, đồng lòng xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Người viết

Ma Thị Ngọc Diệp