Công tác kiểm tra trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2023 trên địa bàn phường Đức Xuân

792

Thực hiện kế hoạch số 49/ KH-BCĐ ngày 31 tháng 3 năm 2023 của BCĐ liên ngành Vệ sinh ATTP về việc công tác kiểm tra trong ” Tháng hành động vì ATTP” năm 2023.

BCĐ liên ngành phường Đức Xuân đã đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn

– Qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm các quy định về ATTP, chưa cập nhật kịp thời kiến thức cũng như các văn bản về VSATTP.

– Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm chủ yếu là các cơ sở quy mô nhỏ lẻ, nghỉ bán hàng và thường xuyên thay đổi theo mùa vụ, vì vậy việc khám sức khoẻ định kỳ, xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm… chưa thực hiện được kịp thời, đầy đủ.