Cần làm gì để thúc đẩy Chuyển đổi số trên địa bàn phường Đức Xuân

344

Cần làm gì để thúc đẩy Chuyển đổi số trên địa bàn phường Đức Xuân

Đối với Lãnh đạo phường

Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số.

Người đứng đầu cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới vì mục tiêu phát triển bền vững, liên kết các thành phần khác nhau theo mô hình kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo trong địa bàn mình phụ trách.

Lãnh đạo UBND phường chỉ đạo, lên kế hoạch triển khai chi tiết và chịu trách nhiệm chính về việc thực hiện các nội dung trong triển khai chuyển đổi số . Chủ động tìm hiểu về các nội dung chuyển đổi số gắn liền với phường, tìm các nội dungchuyển đổi số phù hợp với tình hình, đặc thù kinh tế, phường hội của địa phương.

Xác định cụ thể “chuyển đổi số phường là một quá trình, không phải là một đích đến” từ đó thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân về chuyển đổi số.

Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số phường với thành phần là các cán bộ, đơn vị trực thuộc để chỉ đạo, giám sát các công tác chuyển đổi số trên địa bàn, thường xuyên tổ chức giao ban, trao đổi để tháo gỡ, giải quyết các khó khăn vướng mắc, cũng như thúc đẩy các nội dung đã triển khai tốt.

Tích cực, chủ động thay đổi nhận thức và thói quen làm việc của cán bộ, công chức phường để tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong mô hình mới. Xây dựng báo cáo thường xuyên, chi tiết về việc chuyển đổi số của UBND phường phục vụ báo cáo các cấp, đưa việc thực hiện chuyển đổi số của các cán bộ vào thành nội dung đánh giá thi đua, khen thưởng của cán bộ hàng năm.

Phối hợp với các chương trình của huyện, tỉnh/thành phố để nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ công chức và Lãnh đạo UBND phường, chủ động thực hiện các nội dung trong mô hình thuộc trách nhiệm của chính quyền.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến từng nhà, từng người dân trong phường hiểu được ý nghĩa của việc thí điểm triển khai mô hình chuyển đổi số phường qua các kênh giao tiếp của UBND phường (hệ thống loa, trang thông tin điện tử, nhóm zalo, v.v…).

Chủ động huy động, thu hút, kêu gọi các nguồn lực phường hội cùng chung tay hỗ trợ, bảo trợ, thí điểm các nội dung mới để xây dựng mô hình chuyển đổi số (doanh nghiệp công nghệ số, hội, hiệp hội công nghệ thông tin, các doanh nghiệp phát triển trong phường, …).

Đối với Tổ chức chính trị và phường hội trên địa bàn phường

Đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động người dân trong phường tham gia vào việc chuyển đổi số.
Hướng dẫn người dân trong phường sử dụng thiết bị di động thông minh để khai thác các dịch vụ mà chính quyền cung cấp (khai nộp thủ tục hành chính, tra cứu kết quả xử lý thủ tục hành chính, khai thác thông tin chính quyền cung cấp trên môi trường số, hướng dẫn người dân truy cập Internet và khai thác thông tin tại điểm bưu điện văn hóa phường, …).

Hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, chính quyền quảng bá hình ảnh, thông tin về sản phẩm, dịch vụ, nét văn hóa của phường trên môi trường mạng, trên các sàn thương mại điện tử.

Thường xuyên tham mưu cho chính quyền phường, chính quyền các cấp về các mô hình ứng dụng công nghệ số, cách thức triển khai, các cách làm hay để thay đổi cách quản lý, hoạt động của chính quyền phường.

Thúc đẩy người dân sử dụng các công nghệ trong từng lĩnh vực cốt yếu, quan trọng trong mô hình triển khai chuyển đổi số phường.


Đối với Cán bộ, công chức phường

Thực hiện các chỉ đạo, định hướng, chủ trương về chuyển đổi số. Áp dụng các giải pháp công nghệ đã được triển khai một cách hiệu quả. Nâng cao nhận thức, tư duy về công nghệ. Khi gặp các vấn đề, luôn tự đặt câu hỏi “các vấn đề này có thể giải quyết bằng công nghệ được không” để từ đó tạo được các giải pháp, xử lý các vấn đề bằng công nghệ số.

Tham gia các chương trình đào tạo của nhà nước về chuyển đổi số. Học tập và nâng cao các kỹ năng về công nghệ để đề xuất, áp dụng trong việc giải quyết các vấn đề của địa bàn một cách hiệu quả hơn.

Đối với Bí thư, Tổ trưởng, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể

Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân áp dụng các giải pháp số và đưa các nền tảng số vào các hoạt động thường nhật.
           Đối với các hộ gia đình
Chủ động, tích cực tham gia tập huấn, sử dụng các nền tảng số. Thực hiện các hoạt động như thủ tục hành chính qua môi trường mạng, tiến hành thanh toán điện tử đối với các dịch vụ thiết yếu như điện, nước…
            Đối với các hộ kinh doanh, sản xuất

Sẵn sàng thay đổi phương thức trao đổi và bán hàng trên nền tảng số. Có sự chuẩn bị tốt về chất lượng, số lượng sản phẩm, đưa uy tín chất lượng lên hàng đầu để tạo niềm tin và xây dựng được thương hiệu hộ gia đình.
Tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình khác cùng tham gia phát triển kinh tế số, lan tỏa các thông tin, thông điệp tích cực trên mạng phường hội Facebook, Zalo cá nhân.
             Đối với Người dân

Xét cho cùng, chuyển đổi số là phục vụ người dân. Mỗi người dân trở thành công dân số thì chuyển đổi số mới thành công. Do vậy, chuyển đổi số mang ý nghĩa của một cuộc cách mạng toàn dân. Khi toàn dân cùng tham gia, các công nghệ số, cách giải phù hợp sẽ được tìm ra và vì thế chuyển đổi số sẽ thành công.
Mỗi người dân cần chuẩn bị:
► Không ngừng học hỏi, không ngừng nâng cao nhận thức, mỗi ngày mỗi người tự
học cho mình những điều mới.
► Nếu có điều chưa biết, hãy tìm hiểu, học hỏi và học từ những người xung quanh,
từ những gì đã có sẵn, được chia sẻ từ những địa chỉ tin cậy.
► Nếu có gì đã biết, đã tâm đắc, hãy hướng dẫn, chia sẻ với những người xung quanh.
► Người trẻ hướng dẫn người già và trẻ em. Người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, người biết ít hướng dẫn người chưa biết.
► Việc hướng dẫn, chia sẻ với mọi người kỹ năng số là giúp cho chính mình có có một thế giới số an toàn, lành mạnh và tốt đẹp hơn.