HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG ĐỨC XUÂN VỚI THANH NIÊN PHƯỜNG ĐỨC XUÂN NĂM 2024

16

Thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Nghị định 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ, quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
Thực hiện Kế hoạch 50/KH-UBND, ngày 15/4/2024 của UBND phường Đức Xuân về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND với thanh niên năm 2024, với chủ đề: “Thanh niên phường Đức Xuân với khát vọng phát triển”.
Sáng ngày 29/5 UBND phường Đức Xuân tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND phường với thanh niên năm 2024. Dự chương trình đối thoại có Đ/c Trương Mạnh Đức, Phó Bí Thư TT Đảng uỷ phường; Đ/c Nông Viết Vỹ, Chủ tịch UBND phường; Đ/c Lô Thị Kim, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; các Đ/c trưởng các ban, ngành đoàn thể phường cùng với sự có mặt của hơn 40 bạn ĐVTN tiêu biểu đại diện cho ĐVTN trong toàn phường.
Hội nghị đã nhận được 10 câu hỏi của các bạn ĐVTN chủ yếu về các vấn đề: khởi nghiệp, lập nghiệp; cách tiếp cận các nguồn vốn vay để GQVL; định hướng nghề nghiệp cho ĐVTN mới ra trường; chuyển đổi số; định hướng tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho ĐVTN trong thời kỳ mạng xã hội phát triển như hiện nay. Các câu hỏi của ĐVTN đã được Chủ tịch UBND phường trao đội, giải đáp, định hướng ngay tại hội nghị.
Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND phường với thanh niên phường Đức Xuân là dịp để thanh niên trong toàn phường bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn phường. Từ đó được lắng nghe những giải đáp, định hướng của đồng chí lãnh đạo UBND phường trong các lĩnh vực mà Thanh niên quan tâm.
👉 Một số hình ảnh tại chương trình đối thoại!