Đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn phường Đức Xuân

1499

Đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn phường Đức Xuân

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TT ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và các văn bản của tỉnh, thành phố về chuyển đổi số.

Ủy ban nhân dân phường Đức Xuân thường xuyên tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp, giao ban hàng tháng, quý, các họp sơ kết, tổng kết công tác Đảng, chính quyền về vai trò của lãnh đạo Đảng, quản lý nhà nước trong chuyển đổi số, chuyển đổi số và cuộc chiến chống Covid-19…

Thông các cuộc họp, nhằm phổ biến kiến thức tổng quan về chuyển đổi số góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, những cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay cho đội ngũ cán bộ, công chức phường.

Đ/c Nông Viết Vỹ – Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh, chuyển đổi số có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng. Vì vậy cần phải đẩy nhanh, mạnh hơn nữa chuyển đổi số trên địa bàn phường trong thời gian tới. Giao đồng chí Vũ Mạnh Tuấn – công chức Văn hóa xã hội tham mưu các nội dung về chuyển đổi số theo các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan cấp trên./.