Tiêu đề : TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 2/2023 TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN!

826

TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN!

Xác định việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân thuận tiện giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, UBND phường Đức Xuân đã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao năng lực phục vụ Nhân dân, xây dựng chính quyền điện tử.

UBND phường đã chú trọng công tác tuyên truyền lợi ích dịch vụ công trực tuyến với đa dạng hình thức: trên đài phát thanh phường, cấp phát tờ rơi hướng dẫn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến; tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn có công chức hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, từ đó nộp hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến. Cùng với đó, hướng dẫn người dân tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính; thanh toán phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến.

Hình ảnh: Công chức Tư pháp hộ tịch đang hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thực tế cho thấy, việc sử dụng hình thức nộp hồ sơ thông qua dịch vụ công trực tuyến  mang đến lợi ích thiết thực so với việc nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời giảm áp lực giấy tờ, công việc cho cơ quan quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, đã và đang được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ./.