Chiều ngày 02/03/2023, Hội Nông dân phường Đức Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

833

Chiều ngày 02/03/2023, Hội Nông dân phường Đức Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Tham dự đại hội có đồng chí Phạm Thị Sinh – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, trưởng các tổ chức đoàn thể phường cùng 55 đại biểu chính thức đại diện cho trên 200 hội viên Hội nông dân phường.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào nông dân phường luôn phát huy được vai trò, vị trí của hội, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội của phường và thành tích chung của Hội Nông dân thành phố. Để tập hợp, thu hút người nông dân tham gia tổ chức Hội, xây dựng Hội vững mạnh.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được Hội Nông dân phường đẩy mạnh và thu được nhiều kết quả. Đời sống vật chất và tinh thần của hội viên nông dân được cải thiện. Hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua Hội Nông dân phường đã vinh dự được nhận Bằng khen và Giấy khen của các cấp Hội.

Nâng cao chất lượng hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Tín chấp với các Ngân hàng cho hơn 200 hộ vay, với dư nợ trên 14 tỷ đồng, hội viên đầu tư phát triển kinh tế  gia đình đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra, nhiệm kỳ qua, Hội còn làm tốt công tác tặng quà, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các đợt chống dịch.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế; đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới phát triển mạnh mẽ hơn.

Trên tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, Đại hội đã nhất trí bầu 09 ủy viên Ban Chấp hành khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại kỳ họp thứ nhất BCH Hội Nông dân khóa IX Hội nghị đã bầu ra được 03 đồng chí BTV và các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội. Đại hội đã thông qua  Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028./.