THAM GIA GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI TRUNG CAO TUỔI THÀNH PHỐ BẮC KẠN NĂM 2023

795

Thực hiện Kế hoạch số 104/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức Giải bóng chuyền hơi trung, cao tuổi thành phố Bắc Kạn năm 2023, Ủy ban nhân dân phường Đức Xuân thành lập 04 đội bóng tham gia tại Giải bóng chuyền hơi trung, cao tuổi do thành phố Bắc Kạn tổ chức. kế quả như sau:

  • 01 gải nhất đội Nữ lứa tuổi trẻ
  • 01 giải nhì Nam cao tuổi
  • 01 giả ba Nam trẻ
  • 01 giải ba nữ cao tuổi