Đẩy mạnh Chuyển đổi số ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Đức Xuân

895

Đẩy mạnh Chuyển đổi số ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Đức Xuân

Thời gian qua, phường Đức Xuân đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng chuyển đổi số, hiện đại hóa, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Hình ảnh: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Đức Xuân

UBND phường đã tập trung chỉ đạo nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Khu vực tiếp nhận và trả kết quả được chia thành từng quầy, tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau; bố trí ghế ngồi chờ, bàn để viết, máy tính có kết nối mạng dành cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Các cán bộ công chức chú trọng hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trên trang dịch vụ công của tỉnh.

 

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung áp dụng phần mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính . Đối với lĩnh vực hộ tịch, văn hóa xã hội việc sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của đã tạo thuận lợi cho việc cập nhật, tra cứu, trích xuất thông tin. Khi hệ thống cơ sở dữ liệu được cập nhật đầy đủ sẽ tạo sự đồng bộ các dữ liệu liên quan.

UBND phường đã chỉ đạo tiến hành chuyển đổi hồ sơ giấy thành hồ sơ điện tử qua hình thức hướng dẫn công dân nộp hồ sơ online và scan thành phần hồ sơ khi tiếp nhận và số hóa kết quả giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, qua đó đáp ứng nhu cầu thuận tiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.

Hình ảnh: Cán bộ công chức phường sử dụng ứng dụng Vneid trong thực thi công vụ

Thời gian tới, phường Đức Xuân sẽ nâng cấp hệ thống trang thiết bị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; kết hợp bồi dưỡng, hướng dẫn, cử công chức làm việc tại Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả  tham gia các lớp bồi dưỡng để nắm được quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thấy được hiệu quả của việc chuyển đổi số, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của phường phát triển.