Phường Đức Xuân nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

898

Phường Đức Xuân nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính cấp xã tại phường Đức Xuân đã và đang tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và hướng tới mục tiêu chuyển đổi số trong thời gian tới.

Hình ảnh: Cán bộ, công chức trực tại Bộ phận và trả kết quả phường Đức Xuân hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của thành phố, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức. Đến nay các thủ tục hành chính đang thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện theo đúng quy trình và quy định, không có hồ sơ quá hạn.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại phường, cùng với quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhất là hạ tầng phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị máy tính kết nối mạng internet; thì bản thân mỗi cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ đã và đang tích cực học tập, nâng cao trình độ về chuyên môn và liên tục cập nhật các văn bản, quy định mới để giải quyết các thủ tục kịp thời.

Hình ảnh: UBND phường Đức Xuân niêm yết TTHC bằng quét mã QR-code song song niêm yết cùng bản giấy.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nên công tác cải cách hành chính tại phường Đức Xuân đạt được nhiều kết quả mang lại niềm tin, sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch. Qua đó, cũng đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc quản lý, điều hành, lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, tại địa phương./.