hực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND, ngày 13/06/2023 về thực hiện công tác chuyển đổi số phường Đức Xuân năm 2023

499

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND, ngày 13/06/2023 về thực hiện công tác chuyển đổi số phường Đức Xuân năm 2023. Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 04/9/2023 của UbND phường Đức Xuân về thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa phường Đức Xuân”; Công văn số 174/CV-UBND ngày 13/7/2023 của UBND phường Đức Xuân về việc tuyên truyền, tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH cho các hộ gia đình trên địa bàn phường.
Tối ngày 13/9 Tổ công nghệ số phường Đức Xuân đã phối hợp với Công an phường, Tổ công nghệ số tổ 4, 11b, 13 tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH cho các hộ gia đình trên địa bàn phường. Hỗ


trợ trên 150 người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia, tuyên truyền, hướng dẫn 250 lượt người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 người có tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua DVCTT, hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với các TTHC có quy định phí, lệ phí..