DANH SÁCH NIÊM YẾT CỬ TRI TẠI 06 KHU VỰC BỎ PHIẾU THUỘC UBND PHƯỜNG ĐỨC XUÂN

1047

Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc phường Đức Xuân gồm 6 khu vực bỏ phiếu và tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại các nhà văn hóa tổ dân phố.