ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG ĐỨC XUÂN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2021-2026

1003

Đại hội Đại biểu Hội khuyến học phường Đức Xuân lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp, Đ/c Nguyễn Huyền Mai được bầu làm chủ tịch Hội Khuyến học phường Đức Xuân nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng số có 22 chi hội gồm 18 tổ dân phố, 01 Ban Khuyến học của phường và 03 chi hội nhà trường gồm: Trường mần non Đức Xuân, Trường tiểu học Đức Xuân, Trường THCS Đức Xuân. Tổng số hôi viên là 2077 hội viên tăng 257 hội viên so với nhiệm kỳ trước, chiếm gần 21% tổng số dân số của địa phương.