Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam phối hợp với các đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.

566

Thực hiện Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015
thực hiện Kế hoạch số 68/KH-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2023 của
Thường trực HĐND phường về phối hợp với Uỷ Ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức hội nghị Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Đại biểu HĐND phường khoá VII.


Từ ngày 29/11/ 2023 – 01/12/2023 tại các tổ dân phố trên địa bàn phường Đức xuân
Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam phối hợp với các đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri.