Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố Bắc Kạn phối hợp với Hội Nông dân phường Đức Xuân

901

Ngày 09/01/2023, tại Hội trường UBND phường Đức Xuân Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố Bắc Kạn phối hợp với Hội Nông dân phường Đức Xuân tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên.

Đây là nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân thành phố Bắc Kạn ủy thác cho Hội Nông dân phường Đức Xuân để thực hiện dự án “Chăn nuôi gà an toàn sinh học” tại chi hội 1A và chi hội 1B với tổng số tiền 150 triệu đồng, cho 02 hộ hội viên nông dân vay (trong đó có 1 hộ vay số vốn 80 triệu đồng và 1 hộ vay số vốn 70 triệu đồng) trong thời gian 18 tháng để đầu tư phát triển sản xuất.

Phát biểu tại buổi giải ngân, đồng chí Nguyễn Xuân Hoàn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn nêu rõ mục đích, ý nghĩa của nguồn vốn, đề nghị các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tích cực tham gia xây dựng địa phương và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong tình hình mới./.