Phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022

913

Phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022

Ngày 03/10/2022, UBND phường Đức Xuân tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời tại Trường Tiểu học Đức Xuân

Dự và chỉ đạo buổi lễ có bà Đoàn Thị Nhâm – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND phường, bà Trương Thị Vũ Hằng – Hiệu trưởng nhà trường.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các phòng ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19.

Thay mặt Lãnh đạo UBND phường, bà Đoàn Thị Nhâm phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID -19”

Buổi lễ phát động đã diễn ra thành công, tốt đẹp và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của toàn thể giáo viên và học sinh toàn nhà trường.