CHƯƠNG TRÌNH Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND phường với thanh niên năm 2023

874

CHƯƠNG TRÌNH

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND phường với thanh niên năm 2023

Thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và Nghị định 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Hôm nay UBND phường Đức Xuân tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND phường với thanh niên năm 2023, với chủ đề “Thanh  niên với nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND phường với thanh phường Đức Xuân ngày hôm nay là dịp để thanh niên trong toàn phường bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, từ đó được lắng nghe những chia sẻ, trao đổi, giải đáp, định hướng của đồng chí lãnh đạo UBND phường. Tham dự chương trình có hơn 40 đoàn viên Thanh niên tiêu biểu đại diện các Chi đoàn trực thuộc Đoàn TN phường.