KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947-27/7/2023)

746

KH 90/KH-UBND ngày 05/7/2023