GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN – NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ BẮC KẠN NĂM 2023

801

GIẢI BÓNG ĐÁ THIẾU NIÊN – NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ BẮC KẠN NĂM 2023

Căn cứ Kế hoạch số 140/KH-BCĐ ngày 16/5/2023 của Ban Chỉ đạo hoạt động hè thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2023.

Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 16/6/2023 của Ủy Ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng và Liên hoan tiếng hát măng non thành phố Bắc Kạn năm 2023.

UBND phường tham gia 2 đội bóng Thiếu niên và Nhi đồng kết quả: Đội thiếu niên đạt giải nhất, đội nhi đồng đạt giải ba