Trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác khuyến học khuyến tài cấp cơ sở

702


Trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác khuyến học khuyến tài cấp cơ sở

Ngày 8/9, tại TP Hải Dương, Hội Khuyến học phường Đức Xuân (TP Bắc Kạn) và Hội Khuyến học phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương) tổ chức hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đại diện Hội Khuyến học phường Phạm Ngũ Lão thông tin về công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương

Tại chương trình, 2 bên đã trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, công tác củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động, công tác tuyên truyền vận động xây dựng quỹ khuyến học, các phương thức triển khai mô hình học tập theo Quyết định 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Hội khuyến học hai đơn vị cũng có những trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số trong xây dựng các mô hình học tập, duy trì, củng cố và phát triển các lớp học cũng như nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng. Ngoài ra, Hội​ khuyến học hai phường cũng trao đổi thực tế hoạt động và kinh nghiệm trong công tác tổ chức cán bộ, chế độ trả thù lao cho cán bộ làm công tác khuyến học cấp phường và các chi hội trưởng tại các khu dân cư…

Đại diện Hội Khuyến học phường Đức Xuân (TP Bắc Kạn) trao đổi một số nội dung về về công tác khuyến học, khuyến tài​, xây dựng xã hội học tập

Thông qua hội nghị đã giúp các lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, cán bộ Hội Khuyến học 2 phường học hỏi, trao đổi những kinh nghiệm, mô hình hay trong công tác khuyến học tại cơ sở. Đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của những người làm công tác khuyến học. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò của Hội Khuyến học trong việc xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.​/.