NGÀY 26/9/2023 HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM ĐI Ô XIN PHƯỜNG ĐỨC XUÂN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HKÓA II NHIỆM KỲ 2023-2028

606
  1. Ngày 26/9/2023 Hội NNCĐDC/Điôxin phường Đức Xuân tổ chức Đại hội khóa II nhiệm kỳ 2023-2028.
  2. Tham dự Đại hội có 40 đại biểu chính thức, 16 Đại biểu mời
  3. Đại hội được đón tiếp Đ/c Chủ tịch Hội NNCĐDC/Đi ôxin  thành phố Bắc Kạn, Đ/c Bí thư Đảng ủy phường Đức Xuân, Đ/c Phó chủ tịch UBND phường Đức Xuân đến dự và chỉ đạo hội nghị.
  4. Tại đại hội đã thông qua các báo cáo và phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Hội NNCĐDC/Đi ôxin  thành phố Bắc Kạn, Đảng ủy phường Đức Xuân. Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội khóa II bầu da BCH khóa II gồm 3 Đ/c. Gồm Chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy viên. Đại hội đã thành công tốt đẹp.