HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ PHƯỜNG ĐỨC XUÂN TỔ CHỨC THÂM NHẬP, TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2024.

468

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ PHƯỜNG ĐỨC XUÂN TỔ CHỨC THÂM NHẬP, TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2024.
Ngày 12/01/2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân Sự thành phố Bắc Kạn tổ chức thâm nhập tổng số 09 công dân tại tổ 1B, 2, 7, 9A, 9B, 11A, 11B.
Nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng, Hội đồng NVQS đã gặp gỡ từng gia đình và Thanh niên để thăm nắm về hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của gia đình, Thanh niên chuẩn bị nhập ngũ về trình độ học vấn, tư tưởng chính trị, cách mạng của từng thanh niên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước đến gia đình, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân khi nhập ngũ; Động viên, khích lệ thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Theo đó, gia đình và bản thân các thanh niên cũng nhận thấy sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công dân khi tham gia thực hiện NVQS; hiểu rõ và xác định trách nhiệm, sẵn sàng nhập ngũ khi có lệnh gọi.
Thi hành nghĩa vụ Quân sự vừa là trách nhiệm thiêng liêng, vừa là niềm tự hào của mỗi Thanh niên Việt Nam, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Do đó, các bạn trẻ hãy sẵn sàng lên đường nhập ngũ cho dù vì bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nơi đâu, cũng hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc để nối tiếp truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha anh đi trước, khoác trên mình quân phục màu xanh áo lính, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Một số hình ảnh của buổi thâm nhập: