Phường Đức Xuân tham gia Lễ công bố xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

496

Phường Đức Xuân tham gia Lễ công bố xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Hội Xuân thành phố Bắc Kạn năm 2024. với các nội dung: Thi cắm trại đẹp, sáng tạo; Thi giã bánh giày; Thi đấu thể thao, giao lưu văn hoá văn nghệ!
Kết quả đạt giải Nhì thi cắm trại đẹp, sáng tạo; Giải nhì thi giã bánh giày; giải nhất bóng chuyền nữ.

Thông qua các hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc; tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024); mừng xuân Giáp Thìn năm 2024.