SÁNG NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2024 UBND PHƯỜNG ĐỨC XUÂN TỔ CHỨC CHÚC THỌ – MỪNG THỌ NĂM 2024

482

Sáng ngày 19 tháng 02 năm 2024 UBND phường Đức Xuân tổ chức Chúc thọ – Mừng thọ cho Người cao tuổi trên địa bàn phường Đức Xuân.

Căn cứ Điều 21 Luật Người cao tuổi Việt Nam khoá XII thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009 về việc Chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2019  của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 13/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2024 của UBND phường Đức Xuân về việc Chúc thọ – Mừng thọ Người cao tuổi năm 2024.

Chúc thọ cho 125 cụ tuổi từ 70 đến 95 tuổi thuộc các Chi hội Người cao tuổi phường Đức Xuân năm 2024.

Đến dự có Đồng chí: Đinh Thị Hạt – Trưởng Ban đại diện Hôị người Cao tuổi thành phố Bắc Kạn

Đ/c Hoàng Hữu Toàn – Thành Ủy viên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Đ/c TRương Mạnh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy phường

Đ/c Nông Viết Vỹ – Chủ tịch UBND phường

Đ/c Nguyễn Duy Tiến – Phó Chủ tịch UBND Phường

Đ/c Đoàn Thị Nhâm – Phó chủ tịch UBND phường

Đ/c Lô Thị Kim – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Đức Xuân

Tới dụ Hội nghị còn có các đồng chí Củ tịch Hội người cao tuổi phường, Trưởng các ban, ngành đoàn thể, 125 cụ được chúc thọ năm 2024.