Tuyên truyền, quảng bá “Tuần Văn hóa – Du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2024

20

Tuyên truyền, quảng bá “Tuần Văn hóa – Du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2024. Theo đó, các nội dung hoạt động của “Tuần Văn hoá – Du lịch” diễn ra từ ngày 27/4/2024 đến ngày 03/5/2024 trên địa bàn các huyện: Chợ Đồn, Ba Bể, Na Rì và Thành phố Bắc Kạn; điểm nhấn của sự kiện là Lễ khai mạc “Tuần Văn hoá – Du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2024 gắn với màn trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Múa Bát” của người Tày tỉnh Bắc Kạn với sự tham gia của 1.000 người được tổ chức tại trung tâm thành phố Bắc Kạn.

UBND phường Đức Xuân tham gia “Tuần Văn hoá – Du lịch” diễn ra từ ngày 27/4/2024 đến ngày 03/5/2024″ với “Múa bát” tham gia giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi năm 2024.