SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO.

18

SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO.
Thiết thực hưởng ứng Tháng công nhân; kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024); hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024); 57 năm Ngày giải phóng thị xã Bắc Kạn, tinh Bắc Kạn (24/8/1949 – 24/8/2024); tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Công đoàn phường Đức Xuân thành lập đội bóng tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động do Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức.
Giải bóng chuyền là dịp để các đội được giao lưu, học hỏi, đồng thời đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chi tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024.
👉 Một số hình ảnh tham gia thi đấu của giải đấu.