Sáng ngày 05/6/2024 Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố Bắc Kạn, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họpthứ 8 tại đơn vị phường Đức Xuân.

11

Sáng ngày 05/6/2024 Tổ đại biểu số 1 HĐND thành phố Bắc Kạn, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họpthứ 8 tại đơn vị phường Đức Xuân. Tham dự Hội nghị có 51 đại biểu cử tri gồm các đ/c có lãnh đạo TT Đảng ủy- HĐND-UBND, Uỷ ban MTTQ, các tổ chính trị -xã hội của phường và đại diện cử tri 18 tổ dân phố. Đại diện các vị Đại biểu HĐND thành phố đã báo cáo với cử tri về kết quả ước thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP-AN 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 02024 của thành phố, báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và thông báo dự kiến thời gian chương trình kỳ họp thứ 8. Cử tri tham dự Hội nghị đã có 14 phát biểu đề xuất kiến nghị liên đến công tác vệ sinh môi trường, thực hiện quyết số 01 HĐND tỉnh…. Đ/c Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, CT HĐND; Đ/c Hoàng Hà Bắc, tỉnh Ủy viên Chủ tịch UBND thành phố đã có phát biểu trao đổi và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, phòng ban chuyên môn tiếp tục xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri.