ĐẠI HỘI HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG PHƯỜNG ĐỨC XUÂN LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2022-2027 🍀

1087

ĐẠI HỘI HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG PHƯỜNG ĐỨC XUÂN LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2022-2027 🍀

🔖🔖 Ngày 20/9/2022, Hội Cựu Thanh niên xung phong phường Đức Xuân tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.
🍀🍀 Đại hội đã thảo luận và thông qua điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III, Hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra; họp BCH phiên thứ nhất để hiệp thương bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ban kiểm tra Hội.
🌸🌸 Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào ủy viên Ban Chấp hành, 03 ủy viên Ban Kiểm tra, ; đồng chí Nguyễn Thị Thu được đại hội bầu giữ chức chủ tich Hội khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.


🌼🌸 Trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra Đại hội, Đoàn Thanh niên phường luôn đồng hành và hỗ trợ hết mình để đại hội được thành công tốt đẹp. Thông qua Đại hội, Đoàn Thanh Niên phường mong muốn nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi và xã hội về truyền thống vẻ vang của dân tộc, lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử hào hùng của lực lượng TNXP; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, với cựu TNXP; đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong công tác đền ơn đáp nghĩa đối với cựu TNXP./